Liên hệ dịch vụ mâm quả cưới hỏi:

  • Cơ sở: Mâm quả cưới hỏi
  • Địa chỉ: 39G, đường N4 Phú Hồng Thịnh 8, Thuận An, Bình Dương
  • Điện thoại: 0964 797 631
  • Email: contact@mamquacuoihoi.com