Chính sách bảo mật

Tại Mâm Quả Cưới Út Tuyền, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ và một số cookie được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn duyệt trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn xem, trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến trang web của chúng tôi và thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin này bằng Google Analytics.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ bạn để cung cấp và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi, để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, để trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn và để liên lạc với bạn. Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

An ninh

Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://mamquacuoihoi.com/lien-he

Thank you for choosing Mâm Quả Cưới Út Tuyền!

hotline